KALIBRERING

Norsonic kalibreringslaboratorium er akkrediteret af Norsk Akkreditering i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 til at udføre kalibrering af akustisk måleudstyr. Norsk Akkreditering har indgået gensidige aftaler med organisationer i mere end 40 lande gennem International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), som sikrer bred international accept af målinger udført på et akkrediteret laboratorium. I Norsonic Calibration Laboratory udfører vi kalibrering af:

  • Lydtryksmålere
  • Målemikrofoner
  • Lydkalibratorer
  • Accelerometer
  • Bankmaskiner
  • Reference-lydkilder

Vi leverer periodisk verifikation af sådant udstyr og udsteder erklæringer i overensstemmelse med gældende nationale og internationale produktstandarder.

Laboratoriet udfører også tjenester, der ikke er inkluderet i selve akkrediteringen, såsom verifikation af bankemaskiner til bygningsakustiske målinger.

Norsonic Calibration Laboratory udfører kalibrering af lydmåleudstyr fra de fleste leverandører.
Laboratoriets akkrediterede måleevne er specificeret i laboratoriets akkrediteringsdokument, se CAL022.

Akkrediteringsbevis Norsonic AS