Hvorfor kalibrering?

Hvorfor kalibrering?

Når man skal udføre en måling af lydtryk, må man være sikker på at instrumentet måler lydtrykket korrekt. Fremgangsmåden for at verificere, at lydtryksmåleren måler det korrekte lydtryksniveau, kaldes kalibrering.

For lydmålinger er kalibrering essentiel, da større tiltag kan blive iværksat på grundlag af målte lydtryksniveauer.

Anvendelsen af kalibratorer er opstået i den tid, hvad kalibratorer var mere stabile instrumenter end lydtryksmålere. I dag er det ikke længere tilfældet. Måleenhederne er lige så stabile som kalibratorerne. Mikrofonen på en lydtryksmåler er imidlertid en fintfølende sensor konstrueret til at leve op til strenge krav og specifikationer. Den er sårbar og kan blive skadet hvis ikke man passer rigtig godt på sit udstyr. Flere slag imod mikrofonen kan ændre dens følsomhed. Derfor kan man sige, at kalibreringen ligeså meget er en kontrol af mikrofonen, som en justering af målerens følsomhed.

Kravet til, at måleresultater kan genskabes på et senere tidspunkt, gør at målingerne bliver foretaget på en standardiseret måde. Man må derfor udføre målingerne i overenstemmelse med gældende standarder (særligt hvis dataene skal bruges som grundlag for ændringer/udbedringer).

Mange standarder kræver at man kalibrerer lydtryksmåleren både før og efter måleserien. På denne måde kan man være i god tro på at måleren har været korrekt indstillet, og at der ikke er sket nogen ændringer under måleserien.

Hvordan kalibrere?

For at kalibrere en lydmåler, bruger vi en kalibrator – som f.eks. «Norsonic Sound Calibrator» type Nor1255 og Nor1256. En kalibrator er konstrueret til at generere et kendt lydtryksniveau når den er anvendt korrekt sammen med lydtryksmåleren.

Hvis måleren ikke viser korrekt niveau, justeres den indtil det rigtige niveau vises. Instrumentet er dermed kalibreret. Nu er målekæden verificeret.

Hvis niveauet afviger betydeligt fra tidligere eller fra nominelle værdier, og/eller det ikke er muligt at justere instrumentet så det viser korrekt niveau, er et grundigt check af instrumentet hos leverandøren nødvendigt.

Årlig kalibrering

Ud over kalibrering med kalibrator før og efter måling, skal måleudstyret (lydmåler, mikrofon og kalibrator) regelmæssigt kalibreres af et akkrediteret laboratorium.  Standard interval er en gang om året for en kalibrator, og en gang hvert eller hvert andet år for lydtryksmåler, afhængigt af type. Flere standarder som ISO9001 kræver, at måleudstyret kalibreres. Dette skal ikke forveksles med den kalibrering/verificering udført før og efter en måling. I denne sammenhæng menes der kalibrering af hele måleudstyret, der udføres af et godkendt laboratorium baseret på forudbestemte intervaller. Norsonic Calibration Laboratory, NCL, er et akkrediteret laboratorium, der udfører sådanne målinger. Normalt betyder dette en fuld kontrol af instrumenteringen i henhold til producentens specifikationer og i henhold til internationale standarder som IEC 61672 for lydtryksmålere og IEC 60942 for kalibratorer.

Nøjagtighed og tolerancer

Ovenfor har vi talt om behovet for at måle korrekt. Som vi vil se, er dette en sandhed med modifikationer. Et måleinstrument – det være sig et hastighedsmåler eller en lydtryksmåler – kan kun give et skøn over den korrekte værdi på den størrelse, der skal måles.

Der vil altid være unøjagtigheder. Formålet med en kalibrering er at bringe unøjagtigheden inden for givne grænser eller tolerancer. For lydtryksmålere afhænger graden af ​​nøjagtighed af den nøjagtighedsklasse, den tilhører.

Instrumentklasser

Ifølge international standard IEC 61672-1 (Lydmåleinstrumenter) deles instru­menterne ind i to klasser, afhængig af deres nøjagtighed.

Disse klasser er: klasse 1 og 2 hvor klasse 1 er den mest nøjagtige – dvs. med de snævreste tolerancer, og klasse 2 er den mindst nøjagtige.

Nationale standarder specificerer ofte, hvilke typer instrumenter der kan bruges til de forskellige måleopgaver. Nye og reviderede målestandarder stiller oftere krav om klasse 1 målere.

Kalibratorklasser

Lydtryksmålere er ikke det eneste led i kæden, der indeholder unøjagtigheder, det gælder faktisk også for kalibratorer. Disse er derfor også opdelt i forskellige klasser alt efter niveaunøjagtighed og evne til at være stabil. Dette er for at undgå, at målinger foretaget med præcisionsmåleinstrumenter af høj kvalitet ikke er unødigt unøjagtige på grund af unøjagtig kalibrering.

Som en generel regel skal nøjagtigheden af ​​kalibratoren svare til lydmålerens, dvs. en klasse 1-kalibrator skal bruges sammen med lydmåleren i klasse 1. Imidlertid kan en klasse 1-kalibrator naturligvis bruges med en klasse 2 lydmåler.

Men ligesom for lydtryksmålere stiller de flere nye og reviderede standarder også krav til klasse 1-kalibrator.

Kalibrering lydmålere