Noise Compass Nor1297

Hvor kommer støjen fra?

En af de største udfordringer ved støjmåling uden opsyn er, at sikre, at det overvågede sted virkelig er kilden, der måles.

Hvad skaber støjen?

Er det byggepladsen, en nærliggende jernbane eller et fly?

Tjek noisecompass.com for mere information